TAZMİNAT HUKUKU

Tazminat hukuku genel kapsamlı ele alınması gereken ve pek çok hukuk alanı ile bağlantılı bir alandır. Tazminat davalarının konusunu;

  • Trafik kazaları,
  • Yanlış tedaviler,
  • Tedavi etmekten kaçınma,
  • Sözleşmeden kaynaklanan zararlar,
  • Ceza hukuku kapsamında değerlendirilen haksız fiiller (ölüme sebebiyet verme, yaralama, görevi ve/veya güveni kötüye kullanma, mala zarar verme, hakaret vs)
  • İş hukuku kapsamında değerlendirilen kıdem, ihbar vb alacak kalemleri ve çalışan ile işveren arasında gerçekleşen olaylar,
  • Medeni hukuk kapsamında eşler ve sair aile bireyleri arasında doğan uyuşmazlıklar,
  • Sigorta hukuku kapsamında gerçekleşen ihlaller,
  • Sair mevzuatlarda düzenlenen özel hükümler,
  • Manevi zarara sebebiyet veren her türlü eylemler vb oluşturmaktadır.

Tazminat hukukunun doğası gereği pek çok hukuk alanı ile bağlatısının bulunması nedeniyle zararın ve zararı yapanın niteliğine ve tazminat miktarına göre görevli ve yetkili mahkemeler belirlenmektedir. Buna göre; davalar Sulh Hukuk, Asliye Hukuk, Aile ve/veya İş Mahkemelerinde görülebileceği gibi İdare Mahkemelerinde de görülebilmektedir.
Tazminat hukuku kapsamında mahkemelerce verilen kararlarla belirlenen alacağın tahsil edilmesi işlemlerinin de yerine getirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla İcra İflas ve Vergi Hukuku da bu alanla bağlantılıdır.
Tazminat davası başlangıcından itibaren yönetilmesi gereken bütün süreçler müvekkilleri temsilen tarafımızca takip edilmektedir.