AİLE HUKUKU

Anayasamıza göre aile Türk toplumunun temel taşıdır. Aile kurumu ne kadar sağlam olursa, toplum da o kadar güçlü ve sağlam olur. Bu nedenle boşanma ve aile birliğinden kaynaklı tüm hukuki sorunlar uzmanlık gerektiren alanlar olup çözülmesi gereken sorunlardır.
Evlilik ile birlikte sosyal ve hukuki sorumluluklar ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda Aile Hukuku; evlilik ile birlikte edinilen hakları ve evliliğin sonlandırılması sebebi ile işbu hakların korunması ve iade edilmesi hususlarını konu edinmektedir.
Evliliğin sonlandırılması sosyal sonuçları olan işlemler bütünü olup, gerekli hassasiyet gösterilerek tüm işlemler tarafımızca titizlikle takip edilmektedir. Buna göre;

  • Evlilik öncesinde tarafların istek ve beklentileri doğrultusunda mal ayrılı vb sözleşmeler hazırlanarak hukuksal karşılık bulacak resmiyeti kazandırılmaktadır.
  • Anlaşmalı boşanma davaları için boşanma protokolleri hazırlamakta,
  • Eşlerden biri adına diğer eş veya vekili ile müzakere ve görüşmeler takip edilmekte,
  • Süreç hakkında müvekkil bilgilendirilmekte ve gerek anlaşmalı ve gerekse çekişmeli boşanma davaları takip edilmektedir.
  • Evliliğin iptali davaları,
  • Eşlerden birinin talebi üzerine öldüğü düşünülen eş hakkında gaiplik kararı çıkarılması işlemleri ile
  • Gaiplik kararı veya vefat nedeni ile meydana gelebilecek miras hukuku konularının tamamı tarafımızca takip edilmektedir.
  • Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması, maddi sonuçlarının talep edilebilmesi için tenfizi için gerekli işlemler de yine tarafımızca gerçekleştirilmektedir.